KURS DLA FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW KAMER JEST ORGANIZOWANY W CELU:


 • ukazania osobom chcącym fotografować lub filmować celebracje liturgiczne świętość każdej z nich oraz specyfikę miejsca, w którym one się dokonują,
 • omówienia „Wskazań Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii”,
 • uwrażliwienia na uczciwość i solidność w wykonywaniu podjętych zobowiązań oraz na potrzebę zachowania praw autorskich w publikowaniu zdjęć i filmów.


TERMIN I MIEJSCE


Najbliższy kurs odbędzie się:
19 marca 2024, godzina 16:00.

Kursy odbywają się w Krakowie,
przy ul. Św. Marka 10, w sali „Kordelianum”.

ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia odbywają się drogą mailową na adres: kursfoto@grupafr3.pl Przy zgłoszeniu należy:

 • Podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 • Dołączyć zdjęcie w wersji elektronicznej (format JPG o wymiarach 480x615).
 • Dokonać wpłaty na konto:
  GRUPA FR3 Sp. z o.o. ul. Straszewskiego 2/9, 31-101 Kraków 73 1240 4650 1111 0010 5728 5659
  w tytule wpłaty wpisać: Kurs dla fotografów – Imię i nazwisko
 • Podpisać i przesłać klauzulę dotyczącą danych osobowych.
 • Osoby chcące otrzymać fakturę przesyłają wszystkie dane potrzebne do faktury.

LEGITYMACJA


Osoby, które ukończą kurs, otrzymują legitymację (plastikową), która jest ważna przez 5 lat. Po tym okresie można uzyskać nową legitymację, ważną bezterminowo, po złożeniu odpowiedniego wniosku.


Zgłoszenia na kurs: kursfoto@grupafr3.pl
Kontakt telefoniczny: +48 793 939 844
Numer konta do zapłaty za kurs (180 zł): 73 1240 4650 1111 0010 5728 5659

PROJEKT I WYKONANIE: TBC PROJECT
POLITYKA PRYWATNOŚCI